Yazarlığım

İnsanlık değerlerine, demokratik sistemin yerleşmesine, kurumların ve kişilerin görevlerini yapmalarına katkıda bulunmaya, sessiz yığınların sesi olmak adına değişik gazete ve dergilerde köşe yazısı, editörlük, araştırma, röportaj gibi çalışmalarda bulundum.

Ülkemin daha fazla insanına ulaşmak ve hatta Türkiye dışına seslenebilmek adına ise son birkaç yıldır kitap çalışmalarına ağırlık verdim.

Kitaplarım bölümünde göreceğiniz gibi üç adet eserim tüm Türkiye’de yayınlandı.

Diğer kitap projelerimin üzerinde çalışmaya devam ediyorum.